top of page

Konopí jako lék

Pro léčebné využití se používají usušené vrcholičnaté samičí květenství rostliny Cannabis sativa L. (seté konopí) nebo Cannabis indica L. (indické konopí). Hlavními aktivními složkami jsou kanabinoidy, mezi kterými vyniká Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD). Kromě toho obsahují také silice, terpeny, flavonoidy a alkaloidy.

předpis se stetoskopem.png

Základní předpoklady

Jen na řešení zdravotních obtíží

U osob, které nejsou našimi stálými pacienty, vyžadujeme poskytnutí zdravotní dokumentace od ošetřujícího lékaře. Bohužel kvůli omezeným kapacitám není možné přijímat pacienty bez předchozího záznamu o zdravotní historii.

Na indikace dle zákona

V seznamu níže jsou uvedeny možné indikace. Většina pacientů je doporučena na základě přítomnosti chronické bolesti, kterou definujeme jako bolest trvající déle než 3 měsíce.

Spolupráce pacienta

Spolupráce pacienta je klíčová pro úspěšnou léčbu léčebným konopím. V průběhu zahájení léčby a i poté pečlivě stanovujeme optimální dávkování a očekáváme zpětnou vazbu ohledně účinků léčby.

Pipeta s konopím

Legální konopí v ČR

Léčebné konopí je v České republice legálně dostupné prostřednictvím individuálně připravovaných léčivých přípravků, které jsou vydávány v lékárnách. Tato forma konopí se využívá jako podpůrná terapie při vážných zdravotních obtížích, včetně chronické nezvladatelné bolesti, neuropatické bolesti, neurologických onemocnění, roztroušené sklerózy, nevolnosti, zvracení a nechutenství spojených s onkologickou léčbou a léčbou infekce HIV, revmatoidní artritidy a dalších onemocnění. Jsme si vědomi, že některé lékové formy (tobolky, masti, čípky) jsou dostupné ve velmi omezené síti lékáren a proto v rámci služeb máte i pomoc se zajištěním lékárny, která bude schopna vydat váš lék poblíž vašeho domova.

Listy

Jak vše funguje

Připravte si dokumentaci

Získání lékařské zprávy od svého ošetřujícího lékaře je nezbytné. Z této zprávy by mělo být zřejmé, jak dlouho trvají vaše zdravotní obtíže, a co je vaše aktuální diagnóza. Pokud budeme potřebovat další informace nebo upřesnění, určitě vám to sdělíme.

Lékař vyhodnotí vhodnost léčby

Náš lékař pečlivě posoudí poskytnutou dokumentaci a zhodnotí, zda je u vaší současné diagnózy vhodné zahájit podpůrnou léčbu pomocí léčebného konopí. Rovněž bychom vám doporučili, abyste neomezovali aktuální léčbu..

Konzultace a e-recept

Pacientům, u kterých je vhodné zahájit podpůrnou léčbu s léčebným konopím, zajistíme iniciální vyšetření, po němž následuje pravidelné kontrolní vyšetření každých přibližně 31 dní. Na základě výsledků těchto vyšetření obdržíte elektronický recept.

Pilulky konopné.png

​Úhrada ze zdravotního pojištění 90%

Pacient má nárok na úhradu 90% ceny individuálně připraveného léčivého přípravku (IPLP) obsahujícího konopí pro léčebné použití ve váze 30 g, který je určen konečnému spotřebiteli. V případě potřeby většího množství konopí pro léčebné použití může být tato možnost schválena revizním lékařem. Revizní lékař může na základě odůvodnění předepisujícího lékaře schválit úhradu léčivého přípravku v množství přesahujícím měsíční úhradový limit 30 g konopí pro léčebné použití, pokud to vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Nicméně tato úhrada nesmí přesáhnout maximální měsíční množstevní limit stanovený prováděcím právním předpisem, což je v tomto případě 180 g. V takovém případě musí lékař při vystavování elektronického receptu specifikovat množství (v gramy), které bylo schváleno revizním lékařem, a zároveň uvést číslo žádanky, které bylo schváleno revizním lékařem.

Běžná dávka při zahájení léčby je do 10g/měsíc většinou ve formě tobolek. U pacientů je tak doplatek v lékárně do 200 Kč za měsíc. Léčba tak může být méně nákladná než samoléčba formou CBD produktů bez dohledu lékaře. U vybraných indikací je vhodné kombinovat léčebné konopí a CBD produkty.

úspora peněz.png

Většinou lze řešit z domova on-line

Většina pacientů, kteří využívají léčebné konopí, trpí chronickou bolestí, a proto se snažíme minimalizovat potřebu osobních návštěv. Preferujeme distanční komunikaci a vycházíme ze zdravotní dokumentace. Chronická bolest vyžaduje dlouhodobou léčbu, a proto by pravidelné osobní návštěvy pro kontrolu stavu pacienta a vystavení nového receptu byly velmi omezující. Z našich zkušeností s online prostředím jsme také schopni efektivně obsloužit více pacientů ve srovnání s fyzickými návštěvami.

Zákonně je stanoveno, že kontrola musí být prováděna každých 31 dní. Máme povinnost sledovat a zaznamenávat účinky léčby. Obzvláště v prvních měsících však udržujeme častý kontakt s pacienty, abychom se ujistili, že užívání léčebného konopí probíhá správně a nevyvolává nežádoucí účinky.

​Schválené indikace

 • Chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu). Pacienti trpí chronickou bolestí při mnoha dalších indikacích.

 • Spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře.

 • Nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV.

 • Gilles de la Tourette syndrom.

 • Povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí.

V ČR je využíváno léčebné konopí primárně na řešení chronické bolesti (83%).

Momentálně řešíme pouze chronické bolesti pohybového ústrojí pro pojištěnce VZP, VoZP, ČPZP a OZP. Službu pro neurologické a onkologické pacienty spustíme dohledné době, stejně jako služby pro pojištěnce ostatních pojišťoven. Z důvodu omezených kapacit prozatím přijmeme do péče jen prvních 100 pacientů.

Máte jiné zdravotní problémy než chronickou bolest pohybového ústrojí? Zaregistrujte se a my Vás budeme informovat jakmile budeme mít vhodného lékaře. Formulář zde

Ceník

 • Vstupní balíček

  • Online nástroj pro komunikaci zdravotní dokumentace a spojení s lékařem​

  • Konzultace případných nežádoucích účinků i mimo ordinační dobu

  • Pomoc při vyhledání lékárny dodávající jiné lékové formy než samotný květ 

   • Cena 1500 Kč (Pokud lékař dospěje k závěru, že léčba není vhodná nebo že pacient nesplňuje zákonné podmínky, pacientovi bude vrácena částka 1100 Kč po odečtení nákladů spojených s kontrolou dokumentace)

 • Měsíční balíček (2. a každý další měsíc léčby)

  • Online nástroj pro komunikaci zdravotní dokumentace a spojení s lékařem​

  • Konzultace případných nežádoucích účinků i mimo ordinační dobu

  • Pomoc při vyhledání lékárny dodávající jiné lékové formy než samotný květ

  • ​Rezervace termínu dle potřeby pravidelného termínu vystavení (max. 31 dní)
   • Cena 500 Kč

Ještě nejste rozhodnutý? Potřebujete více informací? Volejte prosím 22 88 11 399

bottom of page